Lexique

 • zhou taiji quan tai chi chuanZhou

  Coup de coude

 • kao taiji quan tai chi chuanKao

  Coup d’épaule

 • ji taiji quan tai chi chuanJi

  Presser, repousser

 • peng taiji quan tai chi chuanPeng

  Parer

 • an taiji quan tai chi chuanAn

  Pousser

 • cai taiji quan tai chi chuanCai

  Cueillir